اخبار و رویدادها

دو فصلنامه مطالعات قرآن

        دوفصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی قرآن  

جهت ارتباط می توانید با این سماره  09199743985 ( از ساعت 9 تا 13 ) تماس حاصل نمایید.

آدرس سایت:https://cssq.ir/


۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۳۲

طرح تفصیلی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۵۹

طرح اجمالی

نگارش طرح اجمالی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۵۵

راهنمای نگارش پایان نامه

بسم الله الرحمن الرحیم 

راهنمای اولیه و کلی انتخاب موضوع پایان نامه

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۴۸

مدیر فرهنگی

سرکار خانم حدیث سادات حسینی 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۸

مدیر پژوهش

 سرکار خانم دکتر ریحانه سادات هاشمی شهیدی 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۶