اخبار و رویدادها

دوره بیان مهارتهای تفسیر

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۸

برگزاری دوره های موسسه قرآن و عترت

موسسه قرآن و عترت رهپویان سید الشهداء علیه السلام 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۲۴

دوره تخصصی تفسیر

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۱۸

دوره عمومی تفسیر

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۱۳

دوره تربیت مربی قرآن و احکام

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۳۱

دوره تربیت مربی قرآن کریم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۰۷