اخبار و رویدادها

مدیر فرهنگی

سرکار خانم حدیث سادات حسینی 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۸

مدیر پژوهش

 سرکار خانم دکتر ریحانه سادات هاشمی شهیدی 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۶

معاونت دانشجویی

سر کارخانم حدیث السادات حسینی 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۳

معاونت اداری مالی

سرکار خانم مدرسی راد 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۱

معاونت آموزشی و پژوهشی

خانم حمیده شریعتی نیاسر

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۲

ریاست

ریاست موسسه آموز عالی رهپویان سید الهداء علیه السلام 

جناب  حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد فاکر میبدی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۰۶