اخبار و رویدادها

مدیر مسئول

مدیر مسئول موسسه رهپویان سید الشهداء

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۴۵

مدیر عامل

مدیر عامل موسسه رهپویان سید الشهداء


۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۳۷

چارت اداری

موسسه آموزش عالی رهپویان سید الشهداء علیه السلام 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۲۱

هیات علمی

اعضای هیات علمی 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۱۵

هیات امنا

اعضای هیات امنای موسسه رهپویان به شرح ذیل می باشد :

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۳۷

هیات موسس

اعای هیات موسس

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۲۶