کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن

موسسه رهپویان سیدالشهداء علیه السلام از میان شرکت کنندگان در آزمون ورودی ارشد ، در رشته تفسیر، از طریق سازمان سنجش، با تخفیف ویژه، دانشجو می پذیرد.


سزفصل دروس کارشناسی ارشد تفسیر .pdf