کارشناسی ارشد امام شناسی و معارف دینی

موسسه رهپویان سیدالشهداء علیه السلام از میان شرکت کنندگان در آزمون ورودی ارشد ، در رشته امام شناسی و معارف دینی ، از طریق سازمان سنجش، با تخفیف ویژه، دانشجو می پذیرد.


سرفصل دروس کارشناسی ارشد امام شناسی و معارف دینی.pdf