کاردانی ناپیوسته تربیت معلم قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم

این دوره در چهار ترم برگزار میگردد

با هدف ترویج فرهنگ اسلامی نشأت گرفته از وحی وکتاب آسمانی در برابر تهاجم فرهنگی سیاسی،اجتماعی 2. بر طرف نمودن نیاز شدید جامعه اسلامی در زمینه تعلیم وتعلم قرائت،تجوید وعلوم قرآنی    

سرفصل دروس کاردانی ناپیوسته تربیت معلم قرآن کریم .pdf