فراخوان تشکیل کانون قرآن و عترت دانشجویی


جهت کسب اطلاعات بیستر در این زمینه و 

عضویت در کانون می توانند مشخصات خود را به آیدی زیر ارسال نمایید.
@zanbagh00h
نام
نام خانوادگی
کد ملی
نام پدر
رشته
مقطع
شماره تماس