تماس با ما...

 


       تماس با بخشهای اداری  :52-32704092

        دوفصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی قرآن  : 09199743985 ( از ساعت 9 تا 13 )

         نشانی : قم. شهرک زین الدین فلکه جوان، خیابان ذوالفقار،خیابان پاییزان، انتهای خیابان امام رضا علیه السلام

        پست الکترونیک:    r_s_alshohada@yahoo.com

شماره تماس های داخلی  موسسه آموزش عالی رهپویان سید الشهدا علیه السلام

مدیر گروه

خانم دکتر کردنژاد    شنبه تماس حاصل نمایید.

309

مدیریت پژوهش

خانم دکتر هاشمی روزهای دوشنبه ازساعت 10تا 12تماس حاصل نمایید.

124

معاونت دانشجویی- فرهنگی

خانم حسینی

114

امور امتحانات

خانم حسینی

115

کارشناس آموزش

خانم مالکی  

104

کارشناس پژوهش

خانم نباتیان

125

امور اداری ( دبیر خانه و روابط عمومی)

خانم عامری  از ساعت 9تا 13 تماس حاصل نمایید.

103-102

امور مالی

خانم مدرسی   در صورت عدم پاسخگویی با شماره موبایل تماس حاصل گردد.

101

09196669160