برگزاری دوره های موسسه قرآن و عترت

موسسه قرآن و عترت رهپویان سید الشهداء علیه السلام 

دوره های ذیل را با ارائه گواهینامه معتبر با حضور اساتید برجسته حوزه ودانشگاه برگزار می کند

دوره تربیت مربی قرآن کریم ( یکساله )         حداقل دارندگان مدرک سیکل 

دوره تربیت مربی قرآن و احکام                  حداقل دارندگان مدرک دیپلم 

دوره عمومی تفسیر و علوم قرآن                 حداقل دارندگان مدرک دیپلم 

دوره تخصصی تفسیر و علوم قرآن                  حداقل دارندگان مدرک دیپلم 

مهارتهای بیان تفسیر                                حداقل دارندگان مدرک سطح 2