آیین نامه مالی

    آیین نامه مالی دانشجویان 


ماده  1:نحوه پرداخت شهریه 

دانشجو موظف است شهریه نیمسال تحصیلی خود را در زمان انتخاب واحد بصورت کامل پرداخت نماید و در صورت استفاده از تسهیلات تقسیط با تایید معاون اداری و مالی حداکثر قبل از پایان دروس آن نیمسال می بایست تسویه حساب کند در غیر این صورت اجازه شرکت در جلسه امتحان را ندارد.

تبصره 1 : شهریه کسانیکه توان پرداخت یکجا را ندارند با نظر معاون اداری و مالی شهریه ثابت پرداخت و بقیه آن طی 2 قست تقسیط می گردد. لازم است کل مبالغ حدا کثر تا یک هفته قبل از امتحانات پایان ترم تسویه شود.

تبصره 2 : دانشجویانی که شهریه خود را پرداخت نکردهاند بدون مجوز امور مالی اجازه شرکت در آزمون پایان ترم را ندارند

ماده 2:هزینه تحصیلی هر نیمسال  شامل شهریه ثابت و متغیر می باشد . میزان شهریه ثابت و متغیر بر اساس سال ورود به صورت سالانه با تصویب هیئت امنا تعیین می شود .

تبصره 1: منظور از شهریه متغییر مجموع هزینه واحدهای هر نیمسال تحصیلی است .

تبصره 2: میزان شهریه ثابت و متغییر و پایان نامه ، هر سال پس از تصویب از طریق معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در اطلاعیه  های ثبت نام اعلام می شود .

تبصره  3 : دانشحویانی که قبل از شروع ترم وضعیت پرداخت شهرخود را معلوم نکنند جق شرکت در کلاس را ندارند .

ماده3 :  تخفیفات

یه میزان تخفیف در هزینه تحصیلی براساس مصوبه هیئت امنا از طریق شورای موسسه تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره 1 : تسهیلات و تخفیفات موسسه :

1)     به دانشجویان متقاضی وام کمک شهریه،در صورت احراز شرایط از صندوق موسسه وام تعلق خواهد گرفت.

2)     به خانواده معظم شهدا و جانبازان (همسر و فرزندان)با ارائه مدرک معتبر از مراجع ذیربط تخفیف داده خواهد شد.

3)     امکان پرداخت اقساطی شهریه در صورت احراز شرایط وجود دارد.

4)     به خانواده طلاب (همسر و فرزندان)با ارائه مدرک معتبر از مراجع ذیربط تخفیف داده خواهد ش

این تخفیفات و تسهیلات از طرف سرپرست موسسه اعمال شده است و ادامه آن مشروط به رعایت مقررات موسسه است و در صورت عدم رعایت مقررات، در هر زمان امکان لغو تخفیفات وجود دارد.

تبصره 2: ملاک انتخاب نفرات اول تا سوم معدل بالای 5/18 می باشد

تبصره 3 :شهریه ثابت ترم تابستانی  نصف شهریه ثابت مصوب همان دوره است .

تبصره 4: دانشجویان مشروط نمی توانند در ترم بعد از تخفیف استفاده کنند.

تبصره 5 : دانشجویان  مقطع کارشناسی که مدت تحصیلشان به بیش از 8نیم سال شود ، مشمول تخفیف نخواهد شد.

تبصره 6 : دانشجویانی که سازمانهای دولتی ، تمام یا بخشی از شهریه آنها را پرداخت  می کنند مشمول استفاده از تخفیف نمی شوند. 

تبصره 7 : استفاده از تسهیلات  تخفیف  دانشجویی پس از ارائه  فرم تکمیل شده در خواست تخفیف و پیوست کردن مستدات مربوط ، و تایید معاون آموزشی و تحصیلات  تکمیلی امکان  پذیر است.

تبصره 8 :میزان تخفیفات در هزینه تحصیلی ، تنها به شهریه ثابت تعلق می گیرد .

تبصره 9 : میزان تخفیفات هریک از دانشجویان حداقل 50% کل شهریه ثابت آن نیمسال است.

تبصره 10 : مدارک معتبره برای استفاده از تخفیف توسط معاونت آموزشی تهیه و به معاونت اداری و مالی برای درج در سابقه ارسال می گردد.

ماده4 : هزینه تحصیلی هر نیمسال پس از انتخاب واحد و تعیین نحوه پرداخت توسط معاونت اداری و مالی دریافت می شود.

تبصره1 : دانشجویانی مجاز به استفاده از کلاسهای درسی می باشند که فرم انتخاب واحد آنها ممهور به مهر امور مالی باشد.

تبصره2: ثبت نام قطعی دانشجو در هر نیمسال منوط به تایید تسویه حساب وی در آن نیمسال توسط معاونت اداری و مالی است.

ماده5 دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده می نمایند ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهند بود.

ماده6 : جریمه انصراف

 دانشجویانی که در هر مرحله از تحصیل ، انصراف کتبی خود را به موسسه ارائه کنند شهریه ثابت و متغییر به آنان مسترد نمی شود.و باید کل شهریه ثابت و متغییر زمان تحصیل و همچنین شهریه ثابت مابقی دوره را مطابق شهریه اعلام شده همان ورودی پرداخت کند.

تبصره 1: چنانچه دانشجو در اول نیمسال تحصیلی ، قبل از اتمام مهلت حذف و اضافه از تحصیل منصرف شود صرفا شهریه متغیر به وی مسترد می گردد.

تبصره 2 : مبنای ترم ها در مقطع کارشناسی 8 نیمسال   تحصیلی می باشد.

ماده 7: دانشجویانی که در هر مرحله از تحصیل از موسسهاخراج شوندشهریه ثابت و متغییر به آنان مسترد نمی شود.

ماده 8 : دانشجویانی که در هر مرحله از تحصیل مجبور به حذف نیمسال تحصیلی خود شود  شهریه ثابت و متغییر به آنان مسترد نمی شود.

ماده 9 : دانشجویانی که نتوانند در امتحانات پایان نیمسال شرکت کنند شهریه واریزی  اعم از شهریه ثابت و متغییر به آنان مسترد نمی شود.

ماده 10 : وجوهی که مازاد بر مبلغ  مقرر شامل شهریه ثابت و متغیر ، به حساب دانشکده واریز شده باشد ،در صورت ارائه اصل فیش بانکی برای وی ذخیره می شود.

ماده 12: شهریه ثابت و متغییر دانشجویانی که قبولی آنها به هر دلیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتفی اعلام می گردد باز پرداخت می شود.

ماده 13 : دانشجویانی که واحد های درسی آنها معادل سازی می شود از پرداخت هزینه واحدهای پذیرفته شده معاف هستند.

تبصره 1:  دانشجویانی می توانند از این قانون پیروی کنند که نمره آن درس از 17 به بالا باشد .

تبصره 2: دانشجو موظف است ریز نمرات خود را زمان انتخاب واحد یا ثبت نام بصورت کامل از مراجع ذی ربط تحویل گرفته و پس از تایید معاون آموزشی جهت اقدام به معاون اداری مالی تحویل دهد.

ماده 15: شهریه ثابت دانشجویانی که تعداد واحد های درسی نیمسال پایانی وی کمتر از 6 واحد باشد ، نصف شهریه ثابت تعیین می شود.

ماده 15:دانشجوی مهمان 

دانشجویی که در سایر دانشگاه ها میهمان شود ، شهریه ثابت را باید به  موسسه پرداخت نماید.

تبصره 1 : دانشجوی میهمان از سایر مراکز می بایست کل شهریه متغییر دروس اخذ شده را به موسسه پرداخت کند.

تبصره 2: دانشجوی موسسه اگر در یکی از مراکز آموزش عالی دیگر مهمان شود شهریه ثابت خود را به مرکز مبدأ و شهریه متغییر را به مرکز مقصد پرداخت می کند .

تبصره 3 :هیچگونه تسهیلات اعم از خوابگاه ، وام و... به دانشجو یان میهمان تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 4: نرخهای شهریه ثابت و متغییر برای دانشجویان میهمان بر اساس نرخهای مصوب سال در خواست ، محاسبه می گردد.

ماده 17 : اسناد مالی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان ضمانت نزد دانشکده سپرده می شود بعد از اجرای تعهدات فیمابین و تسویه حساب به اشخاص ذی ربط  عودت داده می شود .

 ماده 18 : هزینه  صدور کارت دانشجویی و المثنی  :

هزینه  صدور کارت دانشجویی  30000ریال و هزینه صدور المثنی  50000ریال می باشد.

 

این آیین نامه در 18 ماده و25 تبصره در تاریخ 1394/12/12مورد بازنگری قرار گرفت و از ابتدای سال تحصیلی 95-94لازم اجرا است و کلیه مصوبات مغایر با این آیین نامه از این تاریخ به بعد کان لم یکن تلقی می گردد.