کد خبر ۷۳۸ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۴

برگزاری دوره حفظ قرآن کریم و صوت و لحن


✅دوره تربیت مربی قرآن کریم (یکساله)
برای مقطع سیکل و بالاتر
✅دوره تربیت مربی قرآن و احکام
برای مقطع دیپلم و بالاتر
✅دوره عمومی تفسیر و علوم قرآن
برای مقطع دیپلم و بالاتر
✅دوره تخصصی تفسیر و علوم قرآن
برای مقطع سطح۲ یا کارشناسی و بالاتر
✅مهارت های بیان تفسیر
برای مقطع سطح۲ یا کارشناسی و بالاتر
✅دوره حفظ قرآن کریم (10جزء،20 جزء ،30 جزء)
ادمین کانال
@Rahpooyan

آدرس کانال جهت آشنایی بیشتر با موسسه
@R_seyedoshohada