کد خبر ۷۲۷ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۲۱

برنامه درسی ترم دوم 1401-1402

تاریخ انتخاب واحد

برنامه درسی ترم دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در فایل زیر ارائه شده است.

تاریخ انتخاب واحد از ۱۶ بهمن ماه تا ۱۹ بهمن ماه خواهد بود.

فایل های پیوست شده :