کد خبر ۷۰۰ انتشار : ۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۷

بوی ماه عزا می آید

فرازهایی از فرمایشات امام خمینی (ره)

ماه محرم و صفر، ماه برکات اسلامی است و ماه زنده ماندن اسلام است.  ما هر چه داریم، از این محرم است و از این مجالس. مجالس تبلیغ ما هم از مُحرّم است، از این شهادت سیدالشهدا (عَلَیهِ السَّلامُ) است.  محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است، فداکاری سیدالشهدا (عَلَیهِ السَّلامُ) است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است. ماه محرم و صفر را باید به ذکر مصائب اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ) زنده نگه داریم که با ذکر مصائب اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلامُ)، این مذهب تا حالا زنده مانده است.