کد خبر ۶۹۱ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۳۵

فرا رسیدن عید بندگی برهمگان مبارک

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان