کد خبر ۶۳۹ انتشار : ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۵

پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی تسهیلات ویژه برای مقاطع تحصیلات تکمیلی