کد خبر ۶۲۹ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۷

تخفیفات مالی سال 99

بسم الله الرحمن الرحیم 

تخفیفات و تسهیلات ویژه هر مقطع و هر رشته در موسسه آموزش عالی رهپویان سیدالشهداء علیه السلام

✅کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
تخفیف خانواده محترم طلاب (همسر و فرزند):45 درصد
تخفیف عموم دانشجویان(غیر خانواده طلاب): 15درصد

✅کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم قرآن کریم
تخفیف خانواده محترم طلاب (همسر و فرزند):45درصد
تخفیف عموم دانشجویان(غیر خانواده طلاب): 15درصد

✅کارشناسی علوم قرآن و حدیث
تخفیف خانواده محترم طلاب (همسر و فرزند):45درصد
تخفیف عموم دانشجویان(غیر خانواده طلاب): 15درصد

✅کارشناسی فرهنگ و معارف اسلامی
تخفیف خانواده محترم طلاب (همسر و فرزند):45درصد
تخفیف عموم دانشجویان(غیر خانواده طلاب): 15درصد

✅کارشناسی شیعه شناسی:
تخفیف خانواده محترم طلاب (همسر و فرزند): 40 درصد
تخفیف عموم دانشجویان(غیر خانواده طلاب): 15درصد

✅کارشناسی فقه و حقوق اسلامی:
تخفیف خانواده محترم طلاب (همسر و فرزند): 25درصد
تخفیف عموم دانشجویان(غیر خانواده طلاب): 10درصد

✅کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن:
تخفیف طلاب خواهر یا خانواده محترم طلاب (همسر و فرزند):30درصد
تخفیف عموم دانشجویان(غیر خانواده طلاب): 20درصد

✅کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

تخفیف طلاب خواهر یا خانواده محترم طلاب (همسر و فرزند):25درصد
تخفیف عموم دانشجویان(غیر خانواده طلاب): 15درصد

✅کارشناسی ارشد امام شناسی و معارف ائمه ع
تتخفیف طلاب خواهر یا خانواده محترم طلاب (همسر و فرزند):25درصد
تخفیف عموم دانشجویان(غیر خانواده طلاب): 15درصد

✅دوره آزاد مهارت های بیان تفسیر قرآن کریم   رایگان

✅✅همسران و فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از تحصیل رایگان برخوردار خواهند بود.