کد خبر ۶۲۵ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۲
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

فرارسیدن ماه بندگی و عبادت مبارک باد