کد خبر ۶۱۴ انتشار : ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۳
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم دوم99-98

تقویم آموزشی موسسه در ترم دوم سال تحصیلی 99-98


تقویم آموزشی ترم اول سال تحصیلی 99-98


انتخاب واحد : پنج شنبه 98/10/19 تا سه شنبه 98/10/25


شروع کلاس ها: شنبه 98/10/21


زمان حذف و اضافه:سه شنبه 98/10/25 تا 98/10/28


پایان کلاس ها: چهارشنبه 99/01/20


امتحانات: دوشنبه 99/01/25تا 99/02/17


تأخیر در انتخاب واحد موجب خسارت به موسسه شده و فقط با پرداخت جریمه (20 هزارتومان) انجام خواهد شد.


در صورت بروز مشکل در انتخاب واحد فقط به شماره زیر پیامک بزنید تا مشکل بررسی شود.

09196669160