کد خبر ۶۱۴ انتشار : ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۳
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم اول 99-98

تقویم آموزشی موسسه در ترم اول سال تحصیلی 99-98


تقویم آموزشی ترم اول سال تحصیلی 99-98


انتخاب واحد : چهارشنبه ۹۸/۶/۲۰ تا سه شنبه ۹۸/۶/۲۶


شروع کلاس ها: شنبه ۹۸/۰۶/۳۰


زمان حذف و اضافه:یکشنبه ۹۸/۰۷/۰۱ تا ۹۸/۰۷/۰۴


پایان کلاس ها: پنج شنبه ۹۸/۰۹/۲۸


امتحانات: دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۲ تا سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۷


تأخیر در انتخاب واحد موجب خسارت به موسسه شده و فقط با پرداخت جریمه (20 هزارتومان) انجام خواهد شد.


در صورت بروز مشکل در انتخاب واحد حتما به شماره زیر پیامک بزنید تا مشکل بررسی شود.

09196669160