کد خبر ۶۱۳ انتشار : ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۱
برنامه درسی

برنامه درسی ترم دوم

دانلود فایل برنامه درسی ترم دوم جهت انتخاب واحد

دانشجوی محترم

 فایل برنامه درسی ترم دوم جهت انتخاب واحد در دسترس است لطفا فایل زیر را دانلود کنید.

فایل های پیوست شده :برنامه