کد خبر ۵۹۹ انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹

بسیج نیروی مخلص الهی

قابل توجه دانشجویان جدید الورد جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک به پایگاه بسیج مراجعه فرمایید .