کد خبر ۵۹۳ انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۳

سخنان رهبر فرزانه ما درباره گسترش علم و دانش