کد خبر ۵۹۲ انتشار : ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۲

سخنان رهبری درباره علم و پژوهش