کد خبر ۵۸۷ انتشار : ۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۵

قابل توجه کلیه دانشجویان

تاریخ انتخاب واحد و شروع ترم جدید

قابل توجه همه دانشجویان

از تاریخ 1397/06/19 تا تاریخ 1397/06/23 به سامانه مدیریت آموزش موسسه مراجعه کرده و انتخاب واحد نمایید.

شروع ترم جدید از روز شنبه 1397/06/31 خواهد بود.

انتخاب واحد مانند ترم گذشته مشروط به پرداخت شهریه ثابت خواهد بود.

موسسه فقط در تاریخ مذکور پاسخگویی سوالات شما برای انتخاب واحد خواهد بود.

در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید با شماره 32704052 تماس بگیرید.

جداول برنامه دروس همه رشته ها متعاقبا در سایت بارگزاری خواهد شد و قابل رؤیت خواهد بود.

توضیح: درصورتی که مایل به انتخاب دروسی در رشته های دیگر غیر از رشته خود می باشید در مهرماه در کلاس مورد نظر حضور یافته و در تاریخ حذف و اضافه با مراجعه مجدد به سامانه درس مورد نظر خود را به انتخاب واحد خود اضافه نمایید.

تا حد امکان شهریه خود را آنلاین پرداخت نمایید تا همان زمان سامانه برای انتخاب واحد شما باز شود اما در صورت بروز هر گونه مشکل در پرداخت، شهریه ثابت را لطفا به کارت بانک ملی واریز نمایید و به شماره موبایل موسسه مبلغ و نام خانوادگی خود را پیامک کنید تا 1 الی 5 ساعت بعد، مبلغ در سامانه شما ثبت شود و قادر به انتخاب واحد خواهید شوید.

شماره کارت بانک ملی: 6037997111469293 به نام حمیده شریعتی نیاسر

شماره موبایل موسسه: 09196669160