کد خبر ۵۸۳ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۳

ماه رمضان ماه ضیافت الهی و نزول قرآن و شبهای قدر گرامی باد .