کد خبر ۵۶۶ انتشار : ۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۱

مدارک لازم برای ثبت نام

مدارک لازم برای ثبت نام کاردانی و کارشناسی :

1. اصل دیپلم و کپی

2. اصل پیش دانشگاهی و کپی

3. اصل شناسنامه و دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه

4. اصل کارت ملی و دوسری کپی از تمام صفحات شناسنامه

5. 6 قطعه عکس پشت نویسی شده

6. تعهد محضری ( برای خانواده طلاب )

7. تاییدیه تحصیلی 

مدارک لازم برای ثبت نام کاردانی به کارشناسی :

1. اصل کاردانی و کپی

2. ریز نمرات

3. اصل شناسنامه و دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه

4. اصل کارت ملی و دوسری کپی از تمام صفحات شناسنامه

5. 6 قطعه عکس پشت نویسی شده

6. تعهد محضری ( برای خانواده طلاب )

 

 مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی  ارشد :

1. آخرین مدرک تحصیلی ( اصل و کپی آن )

ریز نمرات

3. اصل شناسنامه و دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه

4. اصل کارت ملی و دوسری کپی از تمام صفحات شناسنامه

5. 6 قطعه عکس پشت نویسی شده

6. تعهد محضری ( برای خانواده طلاب )

در صورت طلبه بودن ، همسر یا پدر کارت طلبگی ایشان را به همراه دو سری کپی بیاورید .

لطفا برای نهایی شدن ثبت نام خود کلیه مدارک فوق را به آموزش تحویل دهید.