کد خبر ۵۵۵ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۸

تماس با ما *

    تماس با بخشهای اداری  :52-32704092

   دوفصلنامه مطالعات فرهنگی- اجتماعی قرآن  : 09199743985 ( از ساعت 9 تا 13 )

  نشانی : قم. شهرک زین الدین فلکه جوان، خیابان ذوالفقار،

            خیابان پاییزان، انتهای خیابان امام رضا علیه السلام

       @          پست الکترونیک: r_s_alshohada@yahoo.com