کد خبر ۵۰۰ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷

آیین نامه آموزشی

آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیطهای آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شؤون و حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا خارجی باشد، خودداری کند.در غیر این صورت براساس مفاد این آیین‏نامه کمیته انضباطی با وی برخورد می کند.

الف - تخلفات آموزشی و اداری:

1-    عدم رعایت آیین نامه های آموزشی، مالی، کتابخانه و سایت(اعم از تأخیر و غیبت های بیش از حد مجاز، عدم رعایت زمانبندی انتخاب واحد و پرداخت شهریه و ...) وعدم توجه به اخطارها

2-    تقلب در امتحان یا فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان

3-     ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‏های دانشگاه شود.

4-     ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت‏المال.

5-     رفت و آمد غیرضروری مخل نظم و آرامش در ساعات درسی

ب- تخلفات اخلاقی:

1- انتقالفیلم یا صوت یا تصاویر غیر اخلاقی و مستهجن با استفاده از کتب، مجلات،لوح های فشرده،رایانه، تلفن همراه یا شبکه های اجتماعی و یا آلات لهو ولعبیا مداخله در تکثیر و توزیع این گونه موارد.

2 - عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش غیرمناسب (پوشش رنگ روشن و زننده: روسری، مانتو و شلوار تنگ، شلوار لی، جوراب نازک، کفش نامناسب، چادر توری و مدل دار و...) یا هر نوع آرایش یا استعمال عطر.
3 - عدم رعایت شؤون دانشجویی.

الف) عدم رعایت اخلاق و ادب و حسن رفتار اسلامی و عدم رعایت احترام به اساتید و مسئولین مؤسسه و دوستان.

ب)ایجاد سر و صدای بلند و خندیدن به علت حضور آقایان اساتید.

ج)عدم رعایت نظافت کلاس ها و محیط آموزشی

د)استفاده از تلفن همراه در کلاس درس

ه)ایجادتفرقه یا نشر موج های منفیدرمحیطدانشگاه.

4 - داشتن رابطه نامشروع یاتشکیل و شرکت در جلسات نامشروع یا انجام عمل منافی عفت

ج - تخلفات سیاسی :

1– عضویت وفعالیت در گروهکهای محارب یا مفسد، مکاتب الحادی، احزاب فتنه یا گروه های منحرف وتبلیغ و انجام دادن هر عملی به نفع آنها یا افراد وابسته به آنها و یا دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات نسبت به خود یاآنها.

2- توهین به شعایر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند شعارنویسی، پخش اعلامیه و …)

3 - ایجادبلواوآشوبدرمحیطدانشگاه.

د- جرایم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس).

تنبیهات:
در صورت وصول گزارش، کمیته انضباطیدانشگاه بنا به تشخیص می‏تواند به تخلفات دانشجویان رسیدگی کند و با صدور حکم،تنبیهات را نسبت به دانشجویاناعمال کند:

1 - احضار و اخطار شفاهی.2-درجنمره منفی در پرونده دانشجو.3- محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و حذف تخفیفات دوره تحصیلی دانشجو.4- دریافتخسارتازدانشجودرمواردیکهتخلف،منجربهایجادضرروزیانبهدانشگاهیابیت‏المالشدهباشد.5- منعموقتاز تحصیل.6 - تغییر محل تحصیل دانشجو.7- اخراج دانشجو از دانشگاه.

تبصره1ـ بنا به تشخیص کمیته انضباطی، موارد تخلف می‏تواند به ولی یا سرپرست دانشجو اطلاع داده شود.
تبصره2ـ‌ رییس یا معاونت دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند .

تبصره3ـ هرگاه دانشجویی در خارج از محوطه دانشگاه یا در مکانهایی به عنوان دانشجو فعالیت داشته باشد و مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، کمیته انضباطی می‏تواند ضمن رسیدگی و تصمیم‏گیری به تخلف در حیطه این آیین‏نامه، موارد را به مراجع ذی صلاح از جملهمراجع قضایی و انتظامی نیز ارجاع دهد.

تبصره4ـ تمرّد دانشجو از اجرای احکام و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می‏کند یا تکرار تخلف موجب اعمال مجازات جرم جدید و تشدید تنبیه خواهد شد.

تبصره5ـ در صورت تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف، کمیته‏های انضباطی دانشگاه می‏تواند اجرای تمام یا بخشی از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق درآورند و و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پرونده او خارج خواهد شد.

                                                                                                                                  مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی                                                                                                                                                                                             مصوبه هیات امناء

                                                                                  موسسه آموزش عالی رهپویان سیدالشهداءعلیه السلام

 

 

فایل های پیوست شده :