کد خبر ۴۸۲ انتشار : ۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۹
دوره تربیت مربی حدیث

دوره تربیت مربی حدیث

بسمه تعالی

موسسه رهپویان با همکاری پژوهشکده حدیث حوزه، جهت آشنایی بیشتر خواهران با دانش حدیث و کسب توانمندی در تدریس (دوره تربیت مربی حدیث ) را با اهداف ذیل برگزار می کند،که عبارتند از :

  1. آشنایی با مفاهیم ،و مبانی و زیر ساخت های حدیث و دانش های حدیثی
  2. آشنایی با دانش های حدیثی مورد نیاز خواهران مربی
  3. آشنایی با منابع علوم و معارف حدیثی
  4. هدایت مربیان به سمت تدریس مواد حدیثی در سطح کشور
  5. بستر سازی جهت گسترش هدفمند و روشمند حدیث در جامعه
  6. زمینه سازی جهت گسترش پزوهش های حدیثی در جامعه

طول دوره :

دوره عمومی تربیت مربی حدیث در 210 جلسه درسی برگزار خواهد شد که دانش پژوهان پس از موفقیت در این دوره می توانند در دوره تخصصی آن شرکت نموده و دراین دوره دانش پژوهان به گروههای مختلف علمی تقسیم شده و در شاخه هایی چون فقه الحدیث و یاتاریخ و منابع حدیث و....به ادامه تحصیل می پردازند.