کد خبر ۴۷۳ انتشار : ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۹
هیات امنا

هیات امنا

هیات امنا

 

اعضای هیات امنای موسسه رهپویان به شرح ذیل می باشد :

1. جناب آقای محمدکاظم مدرسی راد ، رئیس هیات امنا

2. جناب آقای دکتر محسن رفیعی

3.جناب آقای دکتر فلاحی قمی

4.جناب آقای دکتر موحدی محب

5.جناب آقای دکتر محمد علی سحری ، نماینده وزارت علوم

6. جناب آقای مهندس محبوبی، نماینده استانداری

7. سرکار خانم دکتر مهدیه سادات مستقیمی

8. سرکار خانم دکتر زینب طیبی