کد خبر ۱۹۷

نشست ها:

نشست ها:

1)      نشست تخصصی کاوشی پیرامون ظهور و مهدویت  در جشنواره ی فرهنگی هنری طلیعه ی ظهور ، شهریور 1386

2)      نشست تخصصی با عنوان غرب و مهدویت ( نقد فیلم پیشگویی های نوستر آداموس ) پاسخ به شبهات توسط اساتید برجسته ی مهدویت حاج آقا حجامی و حاج آقای ربانی گلپایگانی ، بهمن 1386

3)      نشست فرهنگی میثاق با ولایت 1388

4)      گردهمایی بزرگ طلاب بسیجی با موضوع بسیج هنر امام ، هنر انقلاب ، بهمن 1388

5)      نشست فرهنگی بصیرت و نقش آن در تاریخ اسلام و انقلاب ، بهمن 1388

6)      نشست میثاق با ولایت با حضور سرکار خانم ساسانی مشاور رئیس جمهور در امور زنان ، 1389

7)      گردهمایی تبیین سفر مقام معظم رهبری با حضور فرماندهی تیپ 83 امام جعفر صادق (ع) 1389

8)      برپایی گردهمایی سیاسی طلاب بسیجی با حضور دکتر نظر پور، دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران 1389

9)      نشست فرهنگی حجاب با حضور خانم دکتر نیلچی زاده ،آذر 1390

10)   نشست فرهنگی طرح بصیرت ویژه خانواده ی بسیجیان با حضور خانم دکتر نیلچی زاده ،آذر 1390

11)   نشست سیاسی با حضور اساتید برجسته ی حوزه ، بهمن 1390