کد خبر ۱۹۳

تقدیر نامه ها:

تقدیر نامه ها:

بانوی برتر شهر مقدس قم در دومین جشنواره ی دهه­ی کرامت همایش تجلیل از بانوان برتر استان آبان 1387

لوح تقدیر از کمیسیون بانوان استانداری در تجلیل از بانوان نخبه استان قم

لوح تقدیر به عنوان بانوی فعال سازمانهای مردم نهاد – سازمان جوانان استان قم

تقدیر  به عنوان برترین سمن فعال در سال 1387

تقدیر در دومین جشنواره ی کوثر کویر ویژه ی  تجلیل از بانوان جوان نخبه ی علمی – اجتماعی  استان قم

همایش تجلیل از سمن های برتر در عرصه اوقات فراغت  تیر ماه 1388

لوح سپاس : استانداری قم 1388

لوح تقدیر نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی نرم افزارهای قرآنی اسفند 1389

لوح تقدیر جشنواره بین المللی نشریات زنان مسلمان دی ماه 1390

لوح تقدیر به عنوان فعال قرآنی از استاندار قم بهمن 1391

لوح سپاس در دومین نمایشگاه دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد  استان قم اسفند 1390

تقدیر نامه شرکت در نمایشگاه در مسیر جهاد 1391