کد خبر ۵۵۷ ۵۰۲۱ بازدید انتشار : ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۶

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی:خانم حمیده شریعتی نیاسر

مدیر پژوهش: خانم ریحانه سادات هاشمی